↓ Skip to Main Content
Home Archive for Rock
Category: Rock

Det Urgamla Kors Allt Förvandlar - Solveig (3) - Solveig (Cassette)

Posted on by Dom Posted in Rock 1 Comments ↓
1 comments on “ Det Urgamla Kors Allt Förvandlar - Solveig (3) - Solveig (Cassette)
  1. Faemuro says:
    I grupper om 2 eller 3 ska ni fotografera geometriska objekt utanför skolan. Förutom det geometriska objektet behöver ni även ha med en sak eller person som man kan uppskatta storleken på. Detta för att underlätta beräkning av volym eller area av figuren för era kamrater. Konstruera arbetsuppgifter Skapa en arbetsuppgift till varje foto.
Top